ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 3 – 4 grudnia 2021 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych