ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 3 – 4 LISTOPADA 2023 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych