ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 4 – 5 listopada 2022 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych