ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 8 – 9 MARCA 2024 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych