ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH I SESJA EGZAMINACYJNA 2 – 3 czerwca 2023 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych