ZSPT CKU Bojanowo – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych