Dyrekcja – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Dyrektor
mgr inż. Beata Nowak

 

Wicedyrektor
mgr Lucyna Kotlarczyk-Zioło