Egzamin maturalny – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Egzamin maturalny

MATURZYSTO!

– zapoznaj się z procedurami COVID-19

– wypisz oświadczenie o stanie zdrowia (pamiętaj by zabrać je ze sobą na egzamin)

– zabierz maseczkę i rękawiczki

Oświadczenie o stanie zdrowia


Wytyczne dla zdających dotyczące przeprowadzania w 2021 r. egzaminu maturalnego – Procedury


Egzamin maturalny 2021 – harmonogram


INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „FORMULE 2021” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 – AKTUALIZACJA

INFORMACJE W ZWIĄZKU Z WPROWADZONYMI ZMIANAMI NA EGZAMINIE MATURALNYM W 2021 R. Uczniowie/Absolwenci, OKE w Poznaniu zamieściła na stronie Komisji informacje dotyczące składania deklaracji maturalnych oraz wprowadzania korekt w deklaracjach już złożonych w kontekście wprowadzonych zmian na egzaminie maturalnym w 2021 r. Szczegóły na stronie www.oke.poznan.pl

  1. W związku ze zmianami w egzaminie maturalnym w roku 2021 OKE w Poznaniu informujemy, że korekty w deklaracji 1a (złożonej do 30 września 2020 r.) składacie osobiście w sekretariacie szkoły w terminie do 8 lutego 2021 r.
  2. Przypominamy także, iż absolwenci, którzy z uzasadnionych przyczyn, chcą przystąpić do egzaminu w innej szkole mogą składać deklarację wariant A oraz załącznik 2. do 15 stycznia 2021 r.
  3. Jeśli nie zamierzacie dokonywać zmian w złożonych wcześniej deklaracjach, to:
    1. zadeklarowane egzaminy w części ustnej zostaną anulowane z mocy prawa,
    2. jeśli nie przystąpicie do zadeklarowanego egzaminu (egzaminów) na poziomie rozszerzonym na świadectwie, jako wynik, będziecie mieli wpisane 0%, a w kolejnych latach będziecie zobowiązani do uiszczenia opłaty za te egzaminy.
  4. Jeżeli musicie przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego, ponieważ jego wynik jest Wam potrzebny w procesie rekrutacji do szkoły wyższej zagranicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej (Título de Bachiller), składacie w szkole załącznik 30. w terminie do 8 lutego 2021 r.

Szczegóły dotyczące aktualizacji z dnia 29 12. 2020 r. znajdziecie w dokumencie Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązującej w roku szkolnym 2020/2021.https://www.oke.poznan.pl/…/informacja_egzamin…

Informacja dotycząca egzaminu maturalnego od roku szkolnego 2020/2021


INFORMACJE DLA UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO W ZWIĄZKU Z WPROWADZONYMI ZMIANAMI NA EGZAMINIE W 2021r.