Egzaminy poprawkowe – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Egzaminy poprawkowe

TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH
22.08.2022 r.
1.
Język polski
– godz. 9.00 – sala A10,
2.
Informatyka
– godz. 14.00 – sala B12.
24.8.2022
1.
Matematyka
– godz. 9.00 – sala A10,
2.
Fizyka
– godz. 14.00 – sala A10,
3.
Lokalne sieci komputerowe
– godz. 9.00 – sala A8.
25.8.2022
1.
Biologia
– godz. 9.00 – sala A10,
2.
M4J1 (Wykonywanie czynności pomocniczych w diagnozowaniu chorób zwierząt)
–godz. 14.00 –– sala A10,
3.
Montaż, konfiguracja i naprawa lokalnych sieci komputerowych
– godz. 9.00 – sala A8.
26.8.2022
1.
Język niemiecki
– godz. 9.00 – sala A13.