Gabinet stomatologiczny – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Gabinet stomatologiczny

RAWMED

Harmonogram wizyt dzieci i młodzieży w gabinecie stomatologicznym w SP nr 4 w Rawiczu, ul. Broniewskiego 5

telefon 65 546 30 03, 793 062 802

Środa 09:30 – 12:30

W przypadku bólu zęba lub innej nagłej sytuacji uczniowie, którzy nie ukończyli 18 roku życia mogą zgłaszać się w godzinach przyjęć gabinetu:

– poniedziałek    12.00 – 18.00

– wtorek              08.00 – 14.00

– środa                 08.00 – 14.00

– piątek                14.00 – 20.00

– sobota              08.00  – 14.00

„RAWMED” SP. Z O.O.

Wyrażenie zgody pełnoletniego ucznia

Wyrażenie zgody rodzica/opiekuna prawnego