Historia szkoły – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych