LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE O PROFILU MEDYCZNYM – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE O PROFILU MEDYCZNYM

Nauka trwa 4 lata i kończy się egzaminem dojrzałości.

Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży prowadzi kształcenie w zakresie przedmiotów ogólnokształcących, zgodnie z obowiązującą podstawą programową i ramowymi planami nauczania.

W roku szkolnym 2021/2022 proponujemy absolwentom szkoły podstawowej naukę w klasie o profilu medycznym.

 Przedmioty rozszerzone:

  • chemia
  • biologia

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie rozszerzonej biologii, chemii oraz dodatkowych zajęć z anatomii, mikrobiologii, genetyki i biochemii. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem medycznym oraz kadrą o wysokich kwalifikacjach.

Droga do najlepszych uczelni!

Ukończenie szkoły wraz ze zdanym egzaminem maturalnym pozwala absolwentowi na kontynuowanie nauki w ramach studiów na wybranych kierunkach w Polsce i za granicą.