TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

Kierunek przeznaczony dla osób kreatywnych, interesujących się reklamą i marketingiem oraz działaniami promocyjnymi. Osoby te powinny odznaczać się podzielnością uwagi, mieć wyobraźnię, być dobrze zorganizowane i rzetelne, lubiące pracować z ludźmi jak i samodzielnie oraz odznaczać się dużą kulturą osobistą.

Nauka trwa cztery lata i kończy się uzyskaniem tytułu technika (po zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych).

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 • AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych.
 • AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej.

W procesie kształcenia nauczysz się :

 • sposoby organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych,
 • jak organizować oraz prowadzić kampanie reklamowe,
 • jak projektować oraz wykonywać środki reklamowe,
 • jak prowadzić własną działalność gospodarczą,
 • jak stosować różne formy reklamy w kampaniach reklamowych,
 • jak sporządzać budżet kampanii reklamowych i promocyjnych,
 • jak planować i dokonywać zakupu przestrzeni reklamowej w mediach.

Ponadto:

 • zdobędziesz cenne doświadczenie podczas praktyk m.in. w drukarni, agencji reklamowej,
 • będziesz mógł zaangażować się w prace związane z promocją szkoły.

Przedmioty zawodowe:

 • podstawy ekonomii,
 • bezpieczeństwo i prawo,
 • marketing,
 • reklama,
 • sprzedaż produktów reklamowych,
 • zarządzanie własną firmą,
 • pracownia grafiki komputerowej,
 • pracownia rysunku,
 • pracownia projektowania reklamy.

Przedmioty zawodowe rozszerzone: język angielski IT.

Zdobycie zawodu pozwala absolwentowi na kontynuowanie nauki w ramach studiów licencjackich lub magisterskich na następujących kierunkach:

 • ekonomia,
 • zarządzanie,
 • reklama i marketing,
 • reklama i promocja,
 • handel i marketing,
 • komunikacja w biznesie.

Perspektywy zawodowe (miejsca, w których możesz pracować ) :

 • agencje reklamowe jako:
  • agent reklamowy (pracownik działu obsługi klienta),
  • pracownik zespołu do spraw obsługi zlecenia (account manager),
  • autor tekstów i sloganów (copywriter),
  • projektant grafiki (art. designer),
  • pracownik działu badań rynkowych,
 • działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych,
 • biura ogłoszeń i działy promocji środków masowego przekazu,
 • agencje public relations jako organizator działań promocyjnych,
 • własna działalności gospodarcza w zakresie reklamy.
 • studia graficzne.