TECHNIK SPEDYTOR – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

TECHNIK SPEDYTOR

Zawód technik spedytor jest to zawód z przyszłością cieszący się coraz większą popularnością, dający duże perspektywy oraz możliwości na rynku pracy, a zwłaszcza, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, ze względu na konieczność łączenia ze sobą różnych transportu, sztukę negocjacji w spedycji, z marketingiem, zarządzeniem działalnością spedycyjną, przewozami międzynarodowymi itp.

Nauka trwa 5 i obejmuje kształcenie w  kwalifikacji:

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

W procesie kształcenia nauczysz się :

 • planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych;
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi;
 • wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo-spedycyjnego.

Ponadto:

 • zapewniamy zajęcia w dobrze wyposażonych pracowniach językowych i informatycznych,
 •  uczniowie zdobędą wiedzę i umiejętności dotyczące obsługi dronów,
 • proponujemy praktyki w prestiżowych firmach sektora spedycyjnego.

Przedmioty zawodowe:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • działalność gospodarcza
 • język angielski zawodowy
 • podstawy spedycji
 • planowanie realizacji procesów transportowych i spedycyjnych
 • organizowanie procesów transportowych i spedycyjnych
 • organizowanie procesu załadunkowego i rozładunkowego
 • sporządzanie korespondencji i prowadzenie negocjacji
 • kalkulowanie cen i dokumentowanie realizacji procesów transportowych i spedycyjnych

Przedmioty rozszerzone: geografia

Nauka zawodu  z elementami rozszerzeń w oparciu o autorskie programy nauczania w ramach tzw. innowacji pedagogicznych -SPEDYTOR+

Możliwości zatrudnienia:

Osoba posiadająca kwalifikacje i doświadczenie w zakresie spedycji znajdzie zatrudnienie m.in. w firmach spedycyjnych, transportowych, handlowych, przedsiębiorstwach transportu kolejowego, agencjach obsługi portów lotniczych czyli w szeroko rozumianej branży spedycyjno- transportowej. Technicy spedytorzy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Technicy spedytorzy mogą być zatrudniani między innymi na następujących stanowiskach:

 •  specjalista ds. spedycji krajowej i międzynarodowej,
 • spedytor: krajowy, międzynarodowy, morski, lotniczy,
 • sprzedawca usług spedycyjnych: krajowych, morskich, kolejowych,
 • referent spedycyjny,
 • kierownik punktu ładunkowego,
 • dyspozytor ładunkowy,
 • organizator przewozów,
 • taksator,
 • specjalista ekspedytor ds. obsługi punktu eksploatacji.