Nabór ROL.10/RL16 – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Nabór ROL.10/RL16

                                    Trwa nabór!  Technik rolnik ROL .10

                   Kwalifikacyjny  Kurs  Zawodowy   dawniej  R.16/RL.16

Jesteś osobą kreatywną, Twoją pasją jest rolnictwo, zamierzasz prowadzić gospodarstwo rolne i zwiększyć swoje szanse na pozyskiwanie środków unijnych  . Chcesz być bardziej konkurencyjny na rynku pracy.

Zapraszamy do Zespołu Szkół Przyrodniczo –Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy ROL.10 ,,Organizacja  i nadzorowanie produkcji rolniczej ‘’.

Oferta kierowana jest szczególnie do :

  • osób ,które chcą profesjonalnie prowadzić produkcję rolniczą;
  • osób , które chcą poszerzyć wiedzę z zakresu organizacji i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym oraz prowadzenia dokumentacji i kalkulacji kosztów produkcji rolniczej;
  • osób , które uzyskały bądź chcą uzyskać dotację z programu ,,Młody rolnik” (wyższa punktacja ze względu na posiadanie tytułu Technika Rolnika),https://www.kowr.gov.pl/ukur/rolnik-indywidualny-kwalifikacje-rolnicze;
  • rolników, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwa , ubiegać się o dofinansowania w ramach programów wsparcia dla sektora rolnego oraz innych programów wsparcia adresowanych dla gospodarstw rolnych lub działalności w branży związanej z rolnictwem i nie tylko;
  • osób, które pracują lub zamierzają podjąć  pracę  w gospodarstwach rolnych i chcą zdobyć nowe umiejętności i kwalifikacje.

Nauka trawa  tylko 2 semestry. Po ukończeniu kursu ROL.10  słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu

Technik Rolnik – Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

ROL.10 (dawniej R.16/RL.16)*

Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Pamiętaj, aby kurs ROL.10 miał sens musisz mieć ukończony (lub być w trakcie) kurs ROL.04 (podstawa programowa 2019) lub RL.03 (podstawa programowa 2017) lub R.03 (podstawa programowa 2012) oraz minimalnie średnie wykształcenie.

Prowadzimy kurs ROL.04 (Rolnik).

Prowadzimy Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, które możesz realizować jednocześnie i uzyskać średnie wykształcenie.

OKRES TRWANIA KURSU          19.02.2021 – 20.11.2021

Podanie o przyjęcie na kurs ROL.10

Lp.TerminPostępowanie rekrutacyjne
1.
04.01.2021 – 05.02.2021

Składanie przez kandydatów podań o przyjęcie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy wraz z wymaganymi załącznikami

2.19.02.2021
Rozpoczęcie Kwalifikacyjnego
Kursu Zawodowego
3.
09.02.2021 – 15.02.2021
Rekrutacja uzupełniająca – składanie przez kandydatów podań wraz z wymaganą dokumentacją w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym
4.
19.02.2021 – 05.03.2021
Zgłoszenie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu