Nauczyciele – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Nauczyciele

mgr Lucyna Kotlarczyk - Zioło

w/z Dyrektora, Wicedyrektor, Język polski

mgr inż. Beata Nowak

Dyrektor
Informatyka, Przedmioty zawodowe rolnicze i informatyczne

mgr Ilona Pazoła-Szymańska

Wicedyrektor

mgr Magdalena Glapińska

Pedagog szkolny, język angielski, doradztwo zawodowe

mgr Lidia Ratajczyk

Psycholog szkolny

mgr Barbara Jóźwik

Pedagog specjalny

mgr inż. Jan Astapczyk

Nauka jazdy ciągnikiem i samochodem, Przepisy ruchu drogowego

mgr Damian Bartkowiak

Wychowanie fizyczne

mgr inż. Ewa Bergmann

Przedmioty zawodowe rolnicze, historia i teraźniejszość

mgr inż. Alicja Florczyk

Fizyka

mgr Magdalena Gano

Język polski

mgr inż. Przemysław Gano

Przedmioty zawodowe informatyczne, Informatyka

Agata Golina

Język angielski

mgr Mateusz Jankowski

Język angielski

mgr Iwona Janowicz

Biblioteka, język polski

mgr Jakub Jóźwik

Matematyka, chemia, informatyka

Marcin Kędzierski

Matematyka

mgr inż. Beata Klupś

Przedmioty zawodowe rolnicze, Biologia, Plastyka

dr Bogusław Kosel

Historia, historia i teraźniejszość

ks. Łukasz Kozłowski

Religia

mgr Ewa Lis

Przedmioty zawodowe weterynaryjne

mgr Joanna Lisiak

Język niemiecki, geografia

mgr Inez Michta

Przedmioty zawodowe informatyczne, Informatyka, WDŻ

lekarz weterynarii
Adrian Nolbrzyk

Przedmioty zawodowe weterynaryjne

mgr Kamila Otworowska

Biologia, chemia

mgr Kamil Pawlicki

Wychowanie fizyczne

dr Sebastian Pilichowski

Biologia

mgr Karolina Rychlik

Język niemiecki, podstawy przedsiębiorczości, biznes i zarządzanie

mgr Bonifacy Skrzypczak

EDB, BHP, WOS

mgr Ewa Stachowiak

Przedmioty zawodowe informatyczne, informatyka

mgr Agata Szumna

Matematyka

dr Zbigniew Zawada

Przedmioty zawodowe weterynaryjne

mgr inż. Janina Ziombra

Przedmioty zawodowe rolnicze