Ogłoszenie o przetargu – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych