Projekt 8.3.1 „Rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ZSP-T w Bojanowie” – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Projekt 8.3.1 „Rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ZSP-T w Bojanowie”

17 marca 2021

Informacja udziale w projekcie 2019-1-PL01-KA102-062732

 

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie pn.:

 „Rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ZSP-T CKU w Bojanowie”

1 marca 2021

deklaracja do pobrania kliknij

Staż dla 2. uczniów Technikum zawód technik informatyk w wymiarze 150 godzin –stypendium za 150 godzin (2192,00 zł. brutto).

Staż dla 2. uczniów Technikum zawód technik weterynarii w wymiarze 150 godzin –stypendium za 150 godzin (2192,00 zł. brutto).

Staż dla 1. ucznia Technikum zawód technik rolnictwa w wymiarze 150 godzin –stypendium za 150 godzin (2192,00 zł. brutto).

Ilość miejsc jest ograniczona. W przypadku dużego zainteresowania brane będą pod uwagę osiągnięcia szkolne ucznia.

 

 

 

19 luty 2021

Ogłoszenie naszego partnera dotyczące zapytania ofertowego na wybór firmy,
która będzie realizować kursy prawa jazdy dla uczniów ZSP-T w Bojanowie. (obowiązek prawny)
szczegóły w linkach:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiat Rawicki/Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ZSPT CKU w Bojanowie

Projekt

Rekrutacja uczniów do udziału w bezpłatnych kursach prowadzonych w roku 2020 i 2021 w ramach projektu pn. „Rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ZSP-T CKU w Bojanowie”

Deklaracja

Deklar3

Deklar3.5

Deklaracjaaa

DeklaracjaaaaDeklaracja uczestnictwa w projekcie pn.: „Rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ZSP-T w Bojanowie”

2

Fundacja „Partnerzy dla Samorządu” jako Partner Powiatu Rawickiego/ZSP-T CKU w Bojanowie realizującego projekt pn. „Rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ZSP-T CKU w Bojanowie” prowadzi rekrutację uczniów do udziału w bezpłatnych kursach realizowanych w roku 2020 i 2021