Rada Rodziców – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Rada Rodziców

Zgodnie z regulaminem Rada Rodziców pieniądze, które Państwo wpłacacie na Radę Rodziców wracają do uczniów Naszej Szkoły w postaci dofinansowania organizowanych uroczystości szkolnych, konkursów przedmiotowych (pokrywane są koszty m.in. dowozu uczniów na konkursy), nagród dla uczniów za dobre wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe czy wsparcia uczniów w trudnych sytuacjach losowych.