Ramowe plany nauczania – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Ramowe plany nauczania

Plany nauczania – semestr wiosenny rok szkolny 2023/2024

IV semestr Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

VI semestr Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

VIII semestr Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

II semestr kwalifikacyjnego kursu zawodowego ROL.04

I semestr kwalifikacyjnego kursu zawodowego ROL.10

Plany nauczania – semestr jesienny rok szkolny 2023/2024

III semestr Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

V semestr Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

VII semestr Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

I semestr kwalifikacyjnego kursu zawodowego ROL.04

IIIa semestr kwalifikacyjnego kursu zawodowego ROL.04

IIIb semestr kwalifikacyjnego kursu zawodowego ROL.04

Plany nauczania – semestr wiosenny rok szkolny 2022/2023

IV semestr Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

VI semestr Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

IIa semestr kwalifikacyjnego kursu zawodowego ROL.04

IIb semestr kwalifikacyjnego kursu zawodowego ROL.04

Plany nauczania – semestr jesienny rok szkolny 2022/2023

III semestr Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

V semestr Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Ia semestr kwalifikacyjnego kursu zawodowego ROL.04

Ib semestr kwalifikacyjnego kursu zawodowego ROL.04

III semestr kwalifikacyjnego kursu zawodowego ROL.04

Ramowe plany nauczania – semestr jesienny rok szkolny 2021/2022

IV semestr Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

II semestr kwalifikacyjnego kursu zawodowego ROL.04

II semestr kwalifikacyjnego kursu zawodowego ROL.10

Ramowe plany nauczania – semestr wiosenny rok szkolny 2021/2022

III semestr Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

III semestr kwalifikacyjnego kursu zawodowego ROL.04

I semestr kwalifikacyjnego kursu zawodowego ROL.10

I semestr kwalifikacyjnego kursu zawodowego ROL.04

Ramowe plany nauczania – semestr wiosenny rok szkolny 2020/2021

VI semestr Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

II semestr kwalifikacyjnego kursu zawodowego ROL.04

 

Ramowe plany nauczania – semestr jesienny rok szkolny 2020/2021

(liczba godzin, termin oddania prac kontrolnych, egzaminy)

V semestr Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

I semestr kwalifikacyjnego kursu zawodowego ROL.04

III semestr kwalifikacyjnego kursu zawodowego RL.03

II semestr kwalifikacyjnego kursu zawodowego RL.16