Ramowe plany nauczania – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Ramowe plany nauczania

 

Ramowe plany nauczania – semestr wiosenny rok szkolny 2020/2021

VI semestr Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

II semestr kwalifikacyjnego kursu zawodowego ROL.04

 

Ramowe plany nauczania – semestr jesienny rok szkolny 2020/2021

(liczba godzin, termin oddania prac kontrolnych, egzaminy)

V semestr Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

I semestr kwalifikacyjnego kursu zawodowego ROL.04

III semestr kwalifikacyjnego kursu zawodowego RL.03

II semestr kwalifikacyjnego kursu zawodowego RL.16