TECHNIK INFORMATYK – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

TECHNIK INFORMATYK

Bardzo ciekawy i obecnie niezwykle aktualny kierunek, którego program łączy umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik informatyk, technik tyfloinformatyk, technik teleinformatyk, technik telekomunikacji.

Zarówno w Polsce jak i w pozostałych krajach Europy utrzymuje się bardzo duże zapotrzebowanie na kompetentnych pracowników sektora branży technologii informatycznych. Prognozy rynku pracy wskazują, że zawód informatyka będzie nadal utrzymywał się na liście najbardziej poszukiwanych wśród pracodawców.

Nauka trwa 5 lat  i obejmuje 2 kwalifikacje:

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych

W procesie kształcenia nauczysz się :

 •  przygotować stanowisko komputerowe do pracy,
 •  wykonać lokalną sieć komputerową,
 •  naprawić urządzenia  techniki komputerowej,
 •  administrować systemami operacyjnymi,
 •  tworzyć i administrować bazy danych,
 •  tworzyć strony i aplikacje internetowe.

Ponadto:

 • zapewniamy zajęcia w dobrze wyposażonych pracowniach językowych i informatycznych,
 •  uczniowie zdobędą wiedzę i umiejętności dotyczące obsługi dronów,
 • proponujemy praktyki w prestiżowych firmach sektora informatycznego.

Przedmioty zawodowe:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • działalność gospodarcza
 • język angielski zawodowy
 • kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów
 • urządzenia techniki komputerowej
 • eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
 • systemy operacyjne
 • administrowanie systemami operacyjnymi
 • lokalne sieci komputerowe
 • montaż i eksploatacja lokalnych sieci komputerowych
 • witryny i aplikacje internetowe
 • tworzenie stron i aplikacji internetowych
 • systemy baz danych
 • projektowanie baz danych

Przedmioty rozszerzone:

 • informatyka

Nauka zawodu  z elementami rozszerzeń w oparciu o autorskie programy nauczania w ramach tzw. innowacji pedagogicznych -INFORMATYK+ (grafika komputerowa)

Zdobycie zawodu pozwala absolwentowi na kontynuowanie nauki w ramach studiów na uczelniach informatycznych, ekonomicznych lub innych.

Perspektywy zawodowe:

 • prowadzenie własnej firmy IT,
 • praca w działach informatycznych wielu firm,
 • agencje reklamowe,
 • firmy z sektora IT,
 • start-upy,
 • firmy tworzące oprogramowanie komputerowe,
 • sklepy komputerowe,
 • serwisy komputerowe,
 • wydawnictwa, drukarnie, studia graficznych i dźwiękowych,
 • studia telewizyjne i filmowe,
 • firmy handlowe,
 • urzędy administracji samorządowej.