Odnośnik – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu na plakat pt. „Technology and society”

5 czerwca 2021 roku zakończył się termin nadsyłania prac do szkolnego konkursu pt. „Technology and society”. Zgłoszone prace były ocenianie wg następujących kryteriów:
• oryginalność pomysłu,
• ujęcie estetyczne,
• poprawność wykorzystania języka angielskiego w projekcie,
• zawartość merytoryczna wykonanego materiału,
• czytelność komunikatu,
• wkład pracy.
Komisja w składzie pani dyrektor Beata Nowak, pani Lucyna Kotlarczyk-Zioło, pan Namysław Tatarynowicz wyłoniła następujących zwycięzców:
1 miejsce – praca pt. „The train from the sky” Roberta Piotrowicza z klasy 2 TI
2 miejsce – praca pt. „What new technologies give us?” Mikołaja Maćkowiaka z klasy 1TI
3 miejsce – praca pt. „Internet and its uses” Adama Turbańskiego z klasy 1TI
Gratulujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie.
Komitet konkursowy.

REKRUTACJA

Od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. będzie trwał I etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Uczniowie rejestrują się w systemie elektronicznym i składają wydrukowany z systemu wniosek do szkoły, którą wskazali jako pierwszy wybór.

17 maja 2021 r. od godziny 8:00będzie aktywny link strony internetowej naboru:

https://powiatrawicki.edu.com.pl/kandydat/app/

Pierwszy etap rekrutacji kończy się 21 czerwca 2021 r. o godz. 15:00.