Zbysław Dąbrowski – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Zbysław Dąbrowski

(1952 – 2023)

 

„Nauczyciel to ktoś wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania!”

Beverly Conklin

Pan Profesor Zbysław Dąbrowski życie zawodowe związał z branżą rolniczą, w pracy zawodowej oraz aktywności społecznej systematycznie przyczyniał się do rozwoju, najpierw województwa leszczyńskiego, a następnie województwa wielkopolskiego. Po ukończeniu Państwowego Technikum Hodowli Roślin i Nasiennictwa w Bojanowie a następnie Akademii Rolniczej w Poznaniu, rozpoczął pracę w Radomskim Przedsiębiorstwie Produkcji Leśnej. Jako Wielkopolanin szybko jednak wrócił w rodzinne strony i w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bojanowie piastował funkcję głównego specjalisty w zakresie hodowli owiec. Jego dziesięcioletnia praca w tym charakterze została doceniona przez Naczelną Organizację Techniczną.

Po roku 1990 Zbysław Dąbrowski zdobyte doświadczenie zawodowe kontynuował i rozwijał w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jako nauczyciel biologii i przedmiotów zawodowych rolniczych w Zespole Szkół Rolniczych w Bojanowie. Był cenionym wychowawcą kilku pokoleń absolwentów Bojanowskiego Rolnika. Za swoją pracę, zaangażowanie i poświęcenie był wielokrotnie wyróżniany nagrodami Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Zarządu Powiatu Rawickiego oraz Dyrektora Szkoły. Na uwagę zasługuje także bogaty dorobek pozazawodowy Pana Profesora. Był on aktywnym członkiem komisji rewizyjnej Towarzystwa Koleżeńskiego Bojanowiaków oraz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Poprzez te działania realizował nie tylko swoje pasje, ale walnie przyczynił się do krzewienia i propagowania walorów lokalnej kultury i przyrody.

 

 

 

Pan Profesor Zbysław Dąbrowski podczas odebrania oznaczenia honorowego „ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO” wręczonych przez Radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.