HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

 

Absolwenci KKZ oraz uczniowie klas trzecich ZSZ proszę o zapoznanie się z poniższym harmonogramem.

Egzaminy zawodowe

(ZSPT w Bojanowie)

Zdający stawiają się na godzinę przed egzaminem.

Egzamin pisemny

18.06.2019

Zawód : rolnik                                   RL.03      godz.10:00         sala C-1

technik rolnik                                   RL.16    god.12:00            sala C-1

kucharz                                               T.6          godz.10:00          sala C-2

rolnik                                                  R.3         godz.10:00          sala C-2

sprzedawca                                         A.18       godz.10:00          sala C-2

elektromechanik                               E.7          godz.10:00          sala C-2                                (urządzenia chłodnicze)

mechanik o.p.i m.rol.                      M.2        godz.12:00          sala C-2

Egzamin praktyczny

17.06 .2019

Zawód : technik rolnik                  RL.16     godz.13:00        sala C-1

24.06 .2019

Zawód : mechanik o.p.i m.rol.   M.2        godz.8:00            sala park maszyn (budynek C)*

godz.12:00         sala park maszyn (budynek C)*

25-26.06 .2019

Zawód :                rolnik                   R.3         godz.9:00             sala park maszyn (budynek C)  *

godz.15:00          sala park maszyn (budynek C)*

29-30.06 .2019 i 1.07.2019

Zawód :  rolnik                                  RL.03     godz.9:00             sala park maszyn (budynek C)*

godz.15:00          sala park maszyn (budynek C)*

*(szczegóły w sekretariacie)

 

ZSZ w Rawiczu

Kucharz               28.06.2019  g.8:00 budynek C ul.Hallera (parter)

Sprzedawca       25.06.2019 g.8:00 budynek C ul.Hallera (1 pietro)

ZS w Świebodzinie

Elektromechanik 24.06.2019 g.9:00 (ul.Wojska Polskiego 6)