Harmonogram godzin pracy pedagoga i psychologa – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Harmonogram godzin pracy pedagoga i psychologa

Pedagog specjalny

Pon.     7.30 – 13.00

Śr.        7.30 – 13.00

Pedagog szkolny

Pon.      8.30 – 10.30

Wt.        11.30 – 13.30

Śr.          9.30 – 12.30

Czw.      12.30 – 14.30

Pt.          9.30 – 11.30

Psycholog

Pon.      10.45 – 18.00

Czw.      14.15 – 18.00

Drogi Uczniu, Droga Uczennico!

Jeżeli:

 • martwisz się jakimś problemem i nie wiesz z kim o tym porozmawiać,
 • obawiasz się różnych spraw, odczuwasz lęk, zaniepokojenie, 
 • od jakiegoś czasu czujesz się przygnębiony/smutny, 
 • trudno Ci zapanować nad swoją złością, łatwo wybuchasz i z trudem utrzymujesz równowagę, 
 • masz trudność w zapanowaniu nad sytuacjami, które wywołują uczucie stresu, 
 • dokuczają Ci przykre dolegliwości, np. powtarzające się bóle głowy lub brzucha, 
 • doświadczasz trudności w kontaktach z rówieśnikami lub z dorosłymi, 
 • jesteś źle traktowany (ktoś ci dokucza, wyzywa, wyśmiewa, grozi itp.), 
 • cierpisz na osamotnienie, brak zrozumienia przez innych, 
 • brakuje ci pewności siebie, jesteś nieśmiały/-a i chciałbyś/chciałabyś nad tym popracować, 
 • masz trudności w nauce, 
 • masz kłopot w podjęciu decyzji odnośnie swojej przyszłości (np. jaką szkołę wybrać, co robić w życiu),
 • …. po prostu chciałbyś/ chciałabyś o coś zapytać, porozmawiać 

ZAPRASZAM 

Przyjdź – porozmawiajmy i spróbujmy wspólnie znaleźć rozwiązanie Twoich problemów.

Drogi Rodzicu, zapraszam do gabinetu, jeśli:

 • doświadczasz trudności wychowawczych i potrzebujesz wsparcia
 • obserwujesz niepokojące zmiany w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych swojego dziecka, 
 • dostrzegasz niepokojące i odbiegające od funkcjonowania rówieśników zachowania u swojego dziecka, 
 • masz trudność w znalezieniu „wspólnego języka” ze swoim dzieckiem, 
 • martwi Cię poczucie własnej wartości Twojego dziecka lub jego sposób radzenia sobie ze stresem
 • niepokoi Cię niska motywacja Twojego dziecka do nauki oraz jego/jej trudności w nauce, 
 • chcesz porozmawiać o swoim dziecku i relacjach z nim, 
 • masz pytania dotyczące funkcjonowania swojego dziecka w szkole, 
 • potrzebujesz wsparcia i nie wiesz do kogo się zwrócić. 

Tajemnica zawodowa
Tajemnica zawodowa obowiązuje każdego psychologa. Generalnie dotyczy ona wszelkich informacji uzyskanych od podopiecznego podczas spotkania. A zatem wszelkie informacje jakie psycholog uzyskał od ucznia, ma on obowiązek zachować wyłącznie dla siebie. Uczeń natomiast może opowiedzieć komu chce o przebiegu wizyty u psychologa. Ponadto tajemnica zawodowa dotyczy również wszelkich uzyskanych podczas świadczenia usług psychologicznych informacji na temat ucznia/uczennicy od osób trzecich (np. rodziców, nauczycieli, rówieśników). Tajemnicą objęta jest również sama informacja o fakcie korzystania z usług psychologa. Ponadto tajemnica zawodowa nie wygasza z czasem. Istnieją od niej jednak pewne odstępstwa.

A zatem, tajemnica zawodowa nie obowiązuje, gdy:

 • zagrożone jest czyjeś zdrowie lub/i życie
 • zachowania ucznia wskazują na kłopoty ze zdrowiem i wymagają pomocy innego specjalisty
 • mamy do czynienia z przemocą domową
 • wymaga tego współpraca z OPS w zakresie udzielanej pomocy społecznej
 • psycholog dowie się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu (np. czynności seksualne z udziałem małoletnich)
 • znane jest zdarzenie uzasadniające wszczęcie postępowania opiekuńczego z urzędu
 • psycholog zostanie zwolniony z tajemnicy zawodowej przez prokuratora lub sąd (sprawy karne)
 • w stosunku do lekarza sprawującego opiekę nad uczniem/uczennicą

Zapraszam serdecznie…..

Poniedziałek: 10.45- 18.00

Czwartek 14.15- 18.00

mgr Lidia Ratajczyk