Aktualności dla dorosłych – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Aktualności dla dorosłych

STAŁY NABÓR NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (bezpłatne)

Ankieta MEiN skierowana do uczestników KKZ. Prosimy o wypełnienie ankiety.

link do ankiety

ZŁÓŻ SWOJE PODANIE JUŻ DZIŚ!!! (podanie i kwestionariusz osobowy)

Uruchomienie kursu w momencie zebrania grupy 20 kandydatów

Niezbędne wymagania dotyczące możliwości przystąpienia do egzaminu:

1.      Słuchacze LO:

– 50% frekwencji,

–  oddana i pozytywnie oceniona praca kontrolna.

2.      Słuchacze KKZ:

– 30% frekwencji,

–  odesłana i pozytywnie oceniona praca kontrolna,

–  odesłane i pozytywnie ocenione wszystkie prace dodatkowe zadane przez poprzez platformę G Suite.

Dostęp do platformy G Suite oraz dziennika elektronicznego, można uzyskać u opiekuna semestru.

Zajęcia odbywają się zgodnie z planem zjazdu udostępnianym na stronie.

 

Beata Nowak
Dyrektor ZSPT CKU