Aktualności dla dorosłych – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Aktualności dla dorosłych

INFORMACJA

Od zjazdu  17-18 kwietnia 2020 r. nauczyciele poszczególnych przedmiotów są dostępni  dla słuchaczy w ramach konsultacji  w godzinach zajęć planu zjazdowego.

KOMUNIKAT

Od dnia 27  marca 2020 r. zajęcia ze słuchaczami  Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych odbywają się w formie nauki zdalnej. Podstawowym narzędziem komunikacji między słuchaczami i nauczycielami jest dziennik elektroniczny Librus lub platforma Moodle. Szczegóły otrzymają Państwo od opiekunów semestrów.

KOMUNIKAT

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r.,  w dniach 12-25 marca 2020 r.  zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w ZSPT CKU w Bojanowie zostają zawieszone ze względu na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

Nauczyciele przekażą Państwu materiały do samodzielnej nauki w domu.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z opiekunami semestrów lub dyrekcją.

Sesja egzaminacyjna LO i KKZ

Słuchacze semestrów LO i KKZ,  przypominamy, że do egzaminu może przystąpić osoba, która uzyskała odpowiednią frekwencję oraz pozytywną ocenę z pracy kontrolnej z danego przedmiotu.

Słuchacze KKZ przed przystąpieniem do egzaminu muszą również wykonać zadania zamieszczone przez prowadzących na platformie edukacyjnej  Moodle.

UWAGA SŁUCHACZE LO I KKZ!

Zmiana harmonogramu zjazdów.

Dodatkowe terminy wyróżnione na czerwono.

UWAGA SŁUCHACZE LO I KKZ!

Z przyczyn organizacyjnych I zjazd zostaje przeniesiony na weekend 20-21  września.

Uroczyste rozpoczęcie odbędzie się 20 września o godz. 14,30 w sali B6.

Za utrudnienia przepraszamy.

Rozpoczęcie zajęć w roku szkolnym 2019/2020

Inauguracja zajęć w szkołach dla dorosłych odbędzie się 13 września o godz. 14.30 w budynku B, sala B6.
Obecność słuchaczy KKZ obowiązkowa!!!

Harmonogram zjazdów – semestr jesienny

Aktualny harmonogram zjazdów dostępny jest na stronie Plan zajęć.
Wkrótce plan pierwszego zjazdu.