Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

BEZPŁATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 • na podbudowie gimnazjum lub szkoły podstawowej – nauka trwa 4 lata (8 semestrów),
 • na podbudowie branżowej szkoły I stopnia – nauka trwa 3 lata (6 semestrów),
 • w przypadku, gdy masz ukończoną klasę liceum lub technikum (przerwałeś naukę w szkole dziennej lub zaocznej) – przyjmiemy Cię na odpowiedni  semestr.

WYSTAWIAMY ZAŚWIADCZENIA DO ZUS, KRUS, MOPS, URZĘDU PRACY ORAZ LEGITYMACJĘ, KTÓRA UPRAWNIA DO ZNIŻEK NA PRZEJAZDY PUBLICZNYMI ŚRODKAMI KOMUNIKACJI

W trakcie nauki w liceum możesz jednocześnie kształcić się na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i uzupełnić wykształcenie średnie dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

 • Lubisz poznawać kulturę i sztukę?
 • Lubisz język polski, historię, naukę języków obcych?
 • Pasjonuje Cię rozmowa z drugim człowiekiem?
 • Chcesz rozumieć otaczający Cię świat?
 • Chcesz zdać maturę?

W takim razie to szkoła wymarzona dla Ciebie!

Charakterystyka

Największe korporacje współczesnego świata poszukują do swych struktur humanistów – ludzi potrafiących myśleć logicznie i nieschematycznie, przełamujących obowiązujące konwencje myślowe, inspirujących się nowymi rozwiązaniami, kreatywnych i wolnych od szablonów. Zdolność empatii i wrażliwość, pogłębiona analiza  ludzkiej natury, doskonała sprawność językowa oraz kompetencje komunikacyjne budują szeroko rozumianą współpracę, wzmacniają relacje i atmosferę pracy oraz pozwalają twórczo i efektywnie zarządzać grupą. Idea szkoły służyć ma odejściu od stereotypu humanisty na rzecz powrotu do starożytnej koncepcji człowieka wszechstronnego.

Jeśli lubisz atmosferę twórczej i swobodnej wymiany poglądów na różne tematy, interesujesz się kinem, teatrem i innymi dziedzinami sztuki, fascynuje Cię historia, psychologia, chcesz rozumieć otaczający Cię świat i motywy postępowania ludzi – nie zastanawiaj się i rozpocznij naukę w naszej szkole. Liceum Ogólnokształcące to kierunek dla Ciebie!

Wybierając tę szkołę, poszerzysz swoją znajomość literatury, kultury i języka oraz wiedzę historyczną.  Zakres tematyczny ujęty w programie uwzględnia zarówno wymagania maturalne z poziomu podstawowego oraz rozszerzonego (z wybranych przedmiotów), jak i wymagania stawiane przed studentami przez uczelnie wyższe.

Nauka

 • Liceum ogólnokształcące to szkoła o trzyletnim okresie nauczania na podbudowie branżowej szkoły I stopnia. Wówczas kandydat rozpoczyna naukę od drugiej klasy liceum.
 • Liceum ogólnokształcące to również szkoła o czteroletnim okresie nauczania na podbudowie gimnazjum lub szkoły podstawowej. Wówczas kandydat rozpoczyna naukę od pierwszej klasy liceum.
 • Jej ukończenie umożliwia, po zdaniu egzaminu maturalnego, uzyskanie świadectwa dojrzałości. Jest ono przepustką na studia wyższe.

Przedmioty rozszerzone

Rozszerzony program nauczania z matematyki i języka angielskiego.