Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Jedynym warunkiem przyjęcia na kursy jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie!

To propozycja dla osób chcących:

  • zdobyć zupełnie nowy zawód, a nawet kilka zawodów,
  • uzupełnić wiedzę zawodową,
  • osiągnąć tylko wybrane umiejętności i w krótkim czasie przygotować się do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji,
  • przekwalifikować się zawodowo.
Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji.
 

Część zajęć realizowana jest w formie kształcenia na odległość – za pomocą platformy e-learningowej – uczysz się bez wychodzenia z domu!

Jeśli nie masz wykształcenia średniego możesz jednocześnie uczęszczać do Liceum Ogólnokształcącego i po ukończeniu odpowiednich kursów oraz zdaniu państwowych egzaminów uzyskać tytuł technika.
 
Kursowe formy kształcenia umożliwiają łączenie nabytych kwalifikacji i zdobycie w ten sposób pełnego zawodu lub a nawet kilku zawodów.   
 
Nasi wykładowcy przygotują Cię do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 
Tylko zdanie egzaminu zawodowego da Ci pełne kwalifikacje honorowane przez instytucje państwowe i instytucje Unii Europejskiej.
 
Zapewniamy naszym słuchaczom wysoką zdawalność!!!
 
Egzaminy odbywają się na miejscu, w naszym Ośrodku Egzaminacyjnym.
 
 Po ukończeniu nauki otrzymujesz
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu
  • dyplom zawodowy (po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe)
  • dokument EUROPASS – zawodowy paszport potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (honorowany w krajach UE), który pozwala pracodawcy na legalne zatrudnienie w danym kraju
LP.NAZWA ZAWODUSYMBOL CYFROWY ZAWODUSYMBOL I NAZWA KWALIFIKACJI
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
OBSZAR ROLNICZO – LEŚNY Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA (RL)
1ROLNIK613003RL.03 PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ
2TECHNIK ROLNIK 1)314207

RL.03 PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

RL.16 ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

3TECHNIK AGROBIZNESU 2)331402

RL.03 PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

RL.07. ORGANIZACJA I PROWADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA W AGROBIZNESIE

OBSZAR ELEKTRYCZNO – ELEKTRONICZNY (EE)
4TECHNIK INFORMATYK351203

EE.08.  MONTAŻ I EKSPLOATACJA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I SIECI

EE.09. PROGRAMOWANIE, TWORZENIE I ADMINISTROWANIE STRONAMI INTERNETOWYMI I BAZAMI DANYCH

OBSZAR ADMINISTRACYJNO – USŁUGOWY (AU)
5TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 3)431103

AU.36. PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI

AU.65. ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ I DANIN PUBLICZNYCH

1)Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje  w zawodzie technik agrobiznesu po potwierdzeniu kwalifikacji RL.07. Organizacja i  prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

2)Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu po potwierdzeniu kwalifikacji  RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje  w zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji  RL.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

3)Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości, po potwierdzeniu kwalifikacji AU.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych, może uzyskać dyplom potwierdzający  kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista, po potwierdzeniu kwalifikacji  AU.35 Planowanie  i prowadzenie działalności w organizacji.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe zgodne z KLASYFIKACJĄ ZAWODÓW SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO
(ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 lutego 2019 r.)

LP.NAZWA ZAWODUSYMBOL CYFROWY ZAWODUSYMBOL I NAZWA KWALIFIKACJI
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
BRANŻA ROLNO-HODOWLANA (ROL)
1ROLNIK613003ROL.04 PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ
2TECHNIK ROLNIK 1)314207

ROL.04 PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

ROL.10 ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

3TECHNIK AGROBIZNESU 2)331402

ROL.04 PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

ROL.05. ORGANIZACJA I PROWADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA W AGROBIZNESIE

BRANŻA TELEINFORMATYCZNA (INF)
4TECHNIK INFORMATYK351203

INF.02.  ADMINISTRACJA I EKSPLOATACJA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I SIECI KOMPUTEROWYCH

INF.03.  TWORZENIE I ADMINISTROWANIE STRONAMI I APLIKACJAMI INTERNETOWYMI ORAZ BAZAMI DANYCH

BRANŻA EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNA (EKA)
5TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 3)431103

EKA.05 PROWADZENIE SPRAW KADROWO – PŁACOWYCH I GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

EKA.07. PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI

6TECHNIK EKONOMISTA 4)331403

EKA.04. PROWADZENIE DOKUMENTACJI W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ

EKA.05. PROWADZENIE SPRAW KADROWO-PŁACOWYCH I GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

1)Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.04 PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje  w zawodzie technik agrobiznesu po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.05. ORGANIZACJA I PROWADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA W AGROBIZNESIE

 2)Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu po potwierdzeniu kwalifikacji  ROL.04 PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ j może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje  w zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji  ROL.10 ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

3)Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości, po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.05 PROWADZENIE SPRAW KADROWO – PŁACOWYCH I GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH może uzyskać dyplom potwierdzający  kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista, po potwierdzeniu kwalifikacji  EKA.04. PROWADZENIE DOKUMENTACJI W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ

4)Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista, po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.05 PROWADZENIE SPRAW KADROWO – PŁACOWYCH I GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH może uzyskać dyplom potwierdzający  kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości, po potwierdzeniu kwalifikacji  EKA.07. PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI