Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Trwa stały nabór na kwalifikacyjne kursy zawodowe!  

WARUNKIEM URUCHOMIENIA KURSU JEST ZEBRANIE GRUPY 20 KANDYDATÓW

Podanie i kwestionariusz osobowy

Jedynym warunkiem przyjęcia na kursy jest ukończone 18 lat, nieważne, jakie masz dotychczasowe wykształcenie!

To propozycja dla osób, które chcą:

  • zdobyć zupełnie nowy zawód, a nawet kilka zawodów,
  • uzupełnić wiedzę zawodową,
  • osiągnąć tylko wybrane umiejętności i w krótkim czasie przygotować się do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji,
  • przekwalifikować się zawodowo.

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji.

Część zajęć realizowana jest w formie kształcenia na odległość  – za pomocą platformy e-learningowej – uczysz się bez wychodzenia z domu!

Jeśli nie masz wykształcenia średniego możesz jednocześnie uczęszczać do Liceum Ogólnokształcącego i po ukończeniu odpowiednich kursów oraz zdaniu państwowych egzaminów uzyskać tytuł technika. Kursowe formy kształcenia umożliwiają łączenie nabytych kwalifikacji i zdobycie w ten sposób pełnego zawodu a nawet kilku zawodów. Nasi wykładowcy przygotują Cię do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Tylko zdanie egzaminu zawodowego da Ci pełne kwalifikacje honorowane przez instytucje państwowe i instytucje Unii Europejskiej. Zapewniamy naszym słuchaczom wysoką zdawalność! Egzaminy odbywają się u nas w szkole, naszym Ośrodku Egzaminacyjnym.

Po ukończeniu nauki otrzymujesz:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu,
  • dyplom zawodowy (po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe),
  • dokument EUROPASS – zawodowy paszport potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (honorowany w krajach UE), który pozwala pracodawcy na legalne zatrudnienie w danym kraju.

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe zgodne z KLASYFIKACJĄ ZAWODÓW SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO
(ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 lutego 2019 r.)

LP. NAZWA ZAWODU SYMBOL CYFROWY ZAWODU SYMBOL I NAZWA KWALIFIKACJI
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
BRANŻA ROLNO-HODOWLANA (ROL)
1 ROLNIK 613003 ROL.04 PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ
2 TECHNIK ROLNIK 1) 314207 ROL.04 PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

ROL.10 ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

3 TECHNIK AGROBIZNESU 2) 331402 ROL.04 PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

ROL.05. ORGANIZACJA I PROWADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA W AGROBIZNESIE

BRANŻA TELEINFORMATYCZNA (INF)
4 TECHNIK INFORMATYK 351203 INF.02.  ADMINISTRACJA I EKSPLOATACJA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I SIECI KOMPUTEROWYCH

INF.03.  TWORZENIE I ADMINISTROWANIE STRONAMI I APLIKACJAMI INTERNETOWYMI ORAZ BAZAMI DANYCH

1)Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.04 PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje  w zawodzie technik agrobiznesu po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.05. ORGANIZACJA I PROWADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA W AGROBIZNESIE

 2)Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu po potwierdzeniu kwalifikacji  ROL.04 PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ j może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje  w zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji  ROL.10 ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PRODUKCJI ROLNICZEJ