Nauczyciele – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Nauczyciele

mgr inż. Beata Nowak

p.o. Dyrektor
Informatyka, Przedmioty zawodowe rolnicze i informatyczne

mgr Damian Bartkowiak

Wychowanie fizyczne

mgr Irma Polaszek

Geografia

mgr Iwona Janowicz

Biblioteka

ks. Paweł Czwojdrak

Religia

mgr Magdalena Pazoła

Matematyka, Informatyka

mgr Dariusz Adamczak

Przedmioty zawodowe informatyczne

mgr Namysław Tatarynowicz

Informatyka

mgr inż. Tadeusz Kędziora

Przedmioty zawodowe rolnicze i weterynaryjne

mgr inż. Beata Klupś

Przedmioty zawodowe rolnicze, Historia, Plastyka

mgr Karolina Jarmuż

Historia

mgr Lucyna Kotlarczyk - Zioło

Język polski

mgr Magdalena Glapińska

Język angielski, Język angielski branżowy

mgr Robert Korczak

EDB i BHP

mgr Ilona Pazoła-Szymańska

Wychowanie fizyczne, Pedagog, WDŻ,

mgr Karolina Rychlik

Język niemiecki

mgr inż. Ewa Bergmann

Przedmioty zawodowe rolnicze

mgr Agata Szumna

Matematyka

dr Zbigniew Zawada

Przedmioty zawodowe weterynaryjne

mgr Jan Astapczyk

Przepisy ruchu drogowego, Nauka jazdy ciągnikiem

mgr inż Alicja Florczyk

Chemia

dr Sebastian Pilichowski

Biologia, Przedmioty zawodowe weterynaryjne

mgr Katarzyna Zmysłowska

Wiedza o Społeczeństwie

mgr Magdalena Gano

Język polski