Nauczyciele – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Nauczyciele

mgr inż. Beata Nowak

Dyrektor
Informatyka, Przedmioty zawodowe rolnicze i informatyczne

mgr Lucyna Kotlarczyk - Zioło

Wicedyrektor, Język polski

mgr Ilona Pazoła-Szymańska

Pedagog

mgr Dorota Wysocka-Rapior

Psycholog

mgr Dariusz Adamczak

Przedmioty zawodowe informatyczne

mgr inż. Jan Astapczyk

Nauka jazdy ciągnikiem i samochodem, Przepisy ruchu drogowego

mgr Mariusz Badzioch

Matematyka, Informatyka

mgr Damian Bartkowiak

Wychowanie fizyczne

mgr inż. Ewa Bergmann

Przedmioty zawodowe rolnicze

mgr Danuta Cieślak

Język polski

mgr inż. Alicja Florczyk

Chemia

mgr Magdalena Gano

Język polski

mgr inż. Przemysław Gano

Przedmioty zawodowe informatyczne, Informatyka

mgr Magdalena Glapińska

Język angielski, Język angielski branżowy

mgr Mateusz Jankowski

Język angielski

mgr Iwona Janowicz

Biblioteka, język polski

mgr inż. Beata Klupś

Przedmioty zawodowe rolnicze, Biologia, Plastyka

dr Bogusław Kosel

Historia

ks. Łukasz Kozłowski

Religia

mgr Anna Majer

Geografia

mgr Alina May-Siejak

Język niemiecki

mgr Inez Michta

Przedmioty zawodowe informatyczne, Informatyka, WDŻ

lekarz weterynarii
Adrian Nolbrzyk

Przedmioty zawodowe weterynaryjne

mgr Kamil Pawlicki

Wychowanie fizyczne

dr Sebastian Pilichowski

Biologia

mgr Karolina Rychlik

Język niemiecki, Podstawy przedsiębiorczości

mgr Jarosław Sakowski

Fizyka

mgr Bonifacy Skrzypczak

EDB, BHP, WOS

dr Michał Stępień

Przedmioty zawodowe rolnicze

mgr Agata Szumna

Matematyka

mgr inż. Anna Wawrzyniak

Przedmioty zawodowe weterynaryjne

dr Zbigniew Zawada

Przedmioty zawodowe weterynaryjne, biologia

mgr inż. Janina Ziombra

Przedmioty zawodowe rolnicze