Nauczyciele – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Nauczyciele

mgr Agata Kubiak

p.o. Dyrektor, Fizyka, Matematyka

mgr Damian Bartkowiak

Wychowanie fizyczne

mgr Irma Polaszek

Geografia

mgr Katarzyna Kudełka

Biblioteka, Wos, Podstawy przedsiębiorczości

ks. Paweł Czwojdrak

Religia

mgr Aneta Grządziel

Plastyka

mgr Michał Roszkiewicz

Przedmioty zawodowe

mgr inż. Grzegorz Wilczyński

Informatyka

mgr inż. Tadeusz Kędziora

Przedmioty zawodowe, Produkcja zwierzęca

mgr Beata Klupś

Przedmioty zawodowe

mgr Karolina Jarmuż

Historia

mgr Lucyna Kotlarczyk

Język polski

mgr Magdalena Glapińska

Język angielski, Język angielski branżowy

mgr inż. Beata Nowak

Przedmioty zawodowe, Informatyka

mgr Ilona Pazoła-Szymańska

Wychowanie fizyczne, Pedagog, WDŻ

mgr Karolina Rychlik

Język Niemiecki

mgr Bonifacy Skrzypczak

Edukacja dla Bezpieczeństwa

mgr Agata Szumna

Matematyka

dr Zbigniew Zawada

Przedmioty zawodowe

mgr Jan Astapczyk

Przepisy ruchu drogowego, Nauka jazdy ciągnikiem

mgr Grażyna Wilczyńska

Chemia

Biologia, Przedmioty zawodowe

dr Sebastian Pilichowski

mgr Katarzyna Hankiewicz

Język angielski