Nauczyciele – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Nauczyciele

mgr inż. Beata Nowak

Dyrektor
Informatyka, Przedmioty zawodowe rolnicze i informatyczne

mgr Lucyna Kotlarczyk - Zioło

Wicedyrektor, Język polski

mgr Damian Bartkowiak

Wychowanie fizyczne

mgr Irma Polaszek

Geografia

mgr Iwona Janowicz

Biblioteka

ks. Paweł Czwojdrak

Religia

mgr Magdalena Pazoła

Matematyka, Informatyka

mgr Dariusz Adamczak

Przedmioty zawodowe informatyczne

mgr inż. Przemysław Gano

Przedmioty zawodowe informatyczne, Informatyka

lekarz weterynarii
Irena Sierakowska

Przedmioty zawodowe weterynaryjne

mgr inż. Beata Klupś

Przedmioty zawodowe rolnicze, Historia, Plastyka

mgr Karolina Jarmuż

Historia

mgr inż. Anna Możejko

Przedmioty zawodowe rolnicze

mgr Magdalena Glapińska

Język angielski, Język angielski branżowy

mgr Bonifacy Skrzypczak

EDB, BHP, WOS

mgr Ilona Pazoła-Szymańska

Wychowanie fizyczne, Pedagog, WDŻ,

mgr Karolina Rychlik

Język niemiecki

mgr inż. Ewa Bergmann

Przedmioty zawodowe rolnicze

mgr Agata Szumna

Matematyka

dr Zbigniew Zawada

Przedmioty zawodowe weterynaryjne

mgr Jan Astapczyk

Przepisy ruchu drogowego, Nauka jazdy ciągnikiem

mgr inż. Alicja Florczyk

Chemia

dr Sebastian Pilichowski

Biologia, Przedmioty zawodowe weterynaryjne

mgr Katarzyna Cieślak

Fizyka

mgr Magdalena Gano

Język polski

mgr Bonifacy Skrzypczak

EDB, BHP, WOS

mgr inż. Janina Ziombra

Przedmioty zawodowe rolnicze