Nauczyciele – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Nauczyciele

mgr Aneta Przybylska

Dyrektor, Pedagog

mgr Agata Kubiak

Wicedyrektor, Fizyka, Matematyka, Matematyka w praktycznych działaniach, Przyroda

dr Krzysztof Rogala

Koordynator do spraw kształcenia w szkołach dla dorosłych

mgr Damian Bartkowiak

Wychowanie fizyczne

mgr Mirosława Biegała

Podstawy przedsiębiorczości, Przyroda, Fizyka

mgr Anna Cwojdzińska

Przedmioty zawodowe, Podstawy przedsiębiorczości

ks. Paweł Czwojdrak

Religia

mgr Magdalena Gosieniecka

Język polski

inż. Tomasz Jaraczewski

Przedmioty zawodowe, Mechanizacja

mgr inż. Jacek Juchnowicz

Przedmioty zawodowe, Chemia, Informatyka

mgr inż. Tadeusz Kędziora

Przedmioty zawodowe, Produkcja zwierzęca, Biologia

mgr Beata Klupś

Przedmioty zawodowe, Biologia

mgr Marek Kosmalski

Historia, WOS, WOK

mgr Lucyna Kotlarczyk

Język polski

mgr Weronika Nawrocka

Język angielski, Język angielski branżowy

mgr inż. Beata Nowak

Przedmioty zawodowe, Informatyka

mgr Ilona Pazoła

Wychowanie fizyczne, Pedagog

mgr Izabela Rychlik

Język Niemiecki, WDŻ

mgr Dariusz Sikora

Edukacja dla Bezpieczeństwa

mgr Elżbieta Tomiczak

Matematyka, Geografia, Przyroda

mgr Mariola Wojewoda

Przedmioty zawodowe, Biologia