Gabinet stomatologiczny – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych