Samorząd uczniowski – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Samorząd uczniowski

SKŁAD:

  • Przewodnicząca: Daria Denes
  • Zastępca: Martyna Andrzejewska
  • Skarbnik: Krzysztof Stanisławski
  • Opiekun: mgr Katarzyna Kudełka