Samorząd uczniowski – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski

  • Przewodnicząca: Michalina Krysiak
  • Zastępca: Tomasz Biernaczyk
  • Skarbnik: Przemysław Michalewicz
  • Opiekun: mgr Lucyna Kotlarczyk