Samorząd uczniowski – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski

  • Przewodniczący: Jakub Samól
  • Zastępca: Paweł Wyborski
  • Skarbnik: Natalia Stachowiak
  • Opiekun: mgr Agata Kubiak

Działania samorządu:

akcje charytatywne (WOŚP, zbiórka nakrętek, odwiedziny w DPS w Pakówce, Góra grosza)
apele, imprezy szkolne i konkursy okolicznościowe (Dzień chłopaka, konkursy świąteczne, Turniej walentynkowy)