Samorząd uczniowski – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski

  • Przewodniczący: Jakub Samól
  • Zastępca: Paweł Wyborski
  • Skarbnik: Natalia Stachowiak
  • Opiekun: mgr Agata Kubiak