Dla ucznia – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych