Dyrekcja – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

p.o. Dyrektor szkoły
mgr inż. Beata Nowak

pn. – p. – 8:00 – 15:00