Dyrekcja – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

p.o. Dyrektor szkoły
mgr Agata Kubiak

pn. – p. - 8:00 – 15:00