Dyrekcja – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Dyrektor szkoły
mgr Aneta Przybylska

pn. – wt. - 7:30 – 15:00
śr. – dyżur pedagoga - 7:30 – 16:30
czw. – pt. - 7:30 – 15:00

Spotkania w gabinecie dyrektora odbywają się po uprzednim ustaleniu terminu wizyty w sekretariacie. .

Wicedyrektor szkoły
mgr Agata Kubiak

pn. – p. - 7:30 – 15:00