TKB – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

TKB

 

INFORMACJE

Członkowie TKB
Wpłata składki rocznej

Uwaga! Zmiana numeru konta
na które należy dokonywać wpłat z tytułu składek rocznych
Nr konta: 76868200040051510090000010
Bank Spółdzielczy w Poniecu
W tytule wpłaty należy wpisać: składka roczna
Kwota wpłaty: 24 zł za rok

Zarząd TKB