TKB – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

TKB

 

Towarzystwo Koleżeńskie Bojanowiaków, Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU oraz Komitet Organizacyjny mają zaszczyt zaprosić absolwentów wszystkich typów szkół (dla młodzieży i dla dorosłych) z lat 1907-2022 na obchody Jubileuszu 115 LAT SZKOLNICTWA ROLNICZEGO W BOJANOWIE.

Uroczystości odbędą się 25 czerwca 2022 roku.

Patronat honorowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Patronat honorowy Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka

Komitet Organizacyjny Obchodów Jubileuszu 115-lecia Szkolnictwa Rolniczego w Bojanowie

Sponsorzy

Życzenia od przyjaciół szkoły

Program obchodów 115-lecia Szkolnictwa Rolniczego w Bojanowie

 

 ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Zarząd TKB zawiadamia członków oraz sympatyków, ze w dniu 24 czerwca 2023 roku (sobota) o godzinie 12:00 w budynku nr 2 w sali dyr. Sondla odbędzie się Walne
Zebranie Sprawozdawcze.

Program:
1. Powitanie – Przewodniczący TKB
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
3. Wybór Komisji uchwal i wniosków
4. Sprawozdanie z działalności TKB za rok 2022:

– Zarządu (Przewodniczący TKB i Skarbnik TKB)
– Komisji Rewizyjnej
– Sądu Koleżeńskiego

5. Dyskusja nad sprawozdaniami
6. Wolne glosy i wnioski
7. Sprawozdanie Komisji uchwal i wniosków
8. Wspólny obiad

Prosimy o pisemne lub telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa w Sekretariacie Szkoły oraz podanie swoich adresów e-mail.

Przypominamy, ze składka roczna członka TKB wynosi 24 zł. Członkowie TKB, którzy nie wypełnili jeszcze swoich obowiązków statutowych, przy odrobinie dobrej woli mogą to uczynić, wpłacając składkę na aktualne konto TKB:

Bank Spółdzielczy
BS Poniec o/Bojanowo
76 8682 0004 0051 5100 9000 0010

Przewodniczący TKB
………………………
Czesław Kryszkiewicz

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

 

 

Wspomnienie o Zbysławie Dąbrowskim

 

 

115 lat Szkolnictwa Rolniczego
Zjazd Absolwentów


INFORMACJE

Członkowie TKB
Wpłata składki rocznej

Uwaga! Zmiana numeru konta
na które należy dokonywać wpłat z tytułu składek rocznych
Nr konta: 76868200040051510090000010
Bank Spółdzielczy w Poniecu
W tytule wpłaty należy wpisać: składka roczna
Kwota wpłaty: 24 zł za rok

Zarząd TKB

  • Przewodniczący: Czesław Kryszkiewicz
  • Wiceprzewodniczący: Dariusz Sikora
  • Wiceprzewodniczący: Beata Nowak
  • Skarbnik: Leszek Sikora
  • Sekretarz: Maciej Kąpielski
  • Członek: Jarosław Tarka

Pliki do pobrania