115-lecie Życzenia od przyjaciół szkoły – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

115-lecie Życzenia od przyjaciół szkoły