Kursy Umiejętności Zawodowych – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Kursy Umiejętności Zawodowych

KURSY UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH
KURSY KOMPETENCJI OGÓLNYCH

(kursy płatne)

Chcesz poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności?

Chcesz wyjechać, w czasie wakacji za granicę, do pracy w gastronomii lub hotelarstwie?

Pracujesz jako kierowca i chcesz poznać lepiej język niemiecki/angielski.

Zapoznaj się z naszą ofertą!

Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie !

LP. NAZWA KURSU LICZBA GODZIN
1. ASYSTENTKA / SEKRETARKA 30
2. KADRY I PŁACE – Program Płatnik 30
3. MARKETING 30
4. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW I STOPNIA 30
5. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW II STOPNIA 30
6. ZAKŁADANIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 30
7. OBSŁUGA DOKUMENTÓW MAGAZYNOWO-SPRZEDAŻOWYCH – Program Subiekt 30
8. PUBLIC RELATIONS W FIRMIE 30
9. KURS ASYSTENTA SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO 30
10. TWORZENIE STRON WWW 30
11. GRAFIKA KOMPUTEROWA 30
12. MICROSOFT OFFICE EXCEL 30
13. MICROSOFT OFFICE WORD 30
14. MICROSOFT OFFICE POWER POINT 30
15. JĘZYK POLSKI DLA OBCOKRAJOWCÓW 30
16. JĘZYK NIEMIECKI/ANGIELSKI W BUDOWNICTWIE 30
17. JĘZYK NIEMIECKI/ANGIELSKI W TRANSPORCIE 30
18. JĘZYK NIEMIECKI/ANGIELSKI W GASTRONOMII 30
19. FLORYSTYKA-BUKIECIARSTWO 30
20. SZKOLENIE BHP – Ocena Ryzyka Zawodowego 30
21. SZKOLENIE BHP – Wypadki związane z pracą 30

Dyrekcja szkoły zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia kursu w przypadku zbyt małej ilości kandydatów.