Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie

X Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

Dnia 21 marca, w ZSPT CKU w Bojanowie odbył się szkolny etap X Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie, do którego przystąpili uczniowie IV klasy Technikum Mechanizacji Rolnictwa.
Konkurs ma na celu popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości dobrej praktyki rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych; kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu dobrej praktyki rolniczej, ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie; szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród przyszłych młodych rolników.

Czytaj dalej

Stalking

W ZSPT stawiamy na bezpieczeństwo. W tym celu młodzież naszej szkoły uczestniczyła w spotkaniu z policją z wydziału prewencji. Tematem przewodnim było dość powszechne zjawisko, jakim jest stalking.
Przestępstwo to funkcjonuje w polskim prawie od 6 lat. Jest określane jako uporczywe nękanie bądź prześladowanie ofiary. Według kodeksu karnego stalking stanowi przestępstwo, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech, a jeżeli następstwem działania sprawcy będzie targnięcie się ofiary na własne życie zagrożenie karą pozbawienia wolności wzrasta do lat 10.
Za uporczywe nękanie przyjmuje się prześladowanie, dokuczanie innej osobie, głuche lub obraźliwe telefony, niechciane SMS-y oraz e–maile, śledzenie, obserwowanie, nachodzenie itp. Uporczywe nękanie obejmuje bardzo dużo zachowań m.in. uporczywe wydzwanianie, smsowanie, wysyłanie listów, e–maili, obserwowanie osoby, śledzenie, przebywanie w pobliżu, czy nawet wręczanie niechcianych prezentów, kwiatów, natrętne składanie propozycji spotkań, czy propozycji seksualnych, próby zmuszenia do określonych zachowań poprzez grożenie popełnieniem samobójstwa.
Jak poinformowały panie policjantki, o tego rodzaju przestępstwie mówi się wówczas, gdy ktoś podszywa się pod ofiarę w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej czy osobistej. Najczęstszym przykładem stalkingu jest tworzenie kont na portalach społecznościowych, umieszczanie tam zdjęć ofiary, obrażanie jej, poniżanie, zamawianie w jej imieniu towarów.

Czytaj dalej

Turniej gier planszowych

Dnia 20 marca w naszej szkole miał miejsce „Pierwszy wiosenny turniej gier planszowych o puchar Dyrektora ZSPT CKU w Bojanowie”. W turnieju wzięły udział 4 drużyny. Rozgrywki stały się doskonałą okazją do popularyzowania gier planszowych wśród młodzieży, promowania rozrywki umysłowej, treningu kreatywnego myślenia i wyobraźni oraz integracji społeczności szkolnej. Podczas rozgrywek można było zaobserwować zarówno skupienie i koncentrację uczestników, oraz radość po wygranym pojedynku.

Czytaj dalej

Dzień Kobiet na wesoło

Tradycją naszej szkoły jest przygotowanie spotkania okolicznościowego z okazji Dnia Kobiet. W tym roku przedstawiciele męskiej części społeczności szkolnej zaprosili Panie do Sali Konferencyjnej, gdzie przedstawili program artystyczny, którego głównymi uczestniczkami były zaproszone Panie. Spotkanie miało charakter interaktywny, przyjmując konwencję zabawy. Przygotowano szereg konkurencji, wśród których znalazło się np. szycie garnituru z gazet, bądź golenie mężczyzn.

Czytaj dalej

Piękne rękodzieło z guzików

Uczniowie ZSPT CKU w Bojanowie wydobyli piękno wykorzystując do tego celu guziki. Na zajęciach kółka plastycznego zostały stworzone z nich wspaniałe ramki oraz obrazki.
Podobne dekoracje można stworzyć również z groszówek, kapsli, nakrętek i innych materiałów.

Beata Klupś

Czytaj dalej