Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie

ZSPT CKU w Bojanowie i WOŚP

Z inicjatywy odchodzącej i obejmującej władzę Rady Samorządu Uczniowskiego w ZSPT w Bojanowie zorganizowano zbiórkę pieniędzy dla WOŚP. Wszyscy, którzy postanowili wesprzeć akcję, otrzymali okolicznościowe serduszka. To już 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którego celem tym razem jest pozyskanie środków „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”. Szkolna skarbonka została dostarczona do sztabu WOŚP w Rawiczu, a nasza szkoła otrzymała certyfikat z podziękowaniem wsparcia akcji.

Dziękujemy wszystkim za okazaną pomoc.

KONKURS Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO WELTSPRACHEN ABITUR

W dniu 11 stycznia 2018 roku chętni uczniowie z klasy maturalnej wzięli udział w konkursie z języka niemieckiego, który odbył się o godz. 11.20 i trwał 45 minut.

Karty uczestników zostały wysłane tego samego dnia do organizatora konkursu.

Teraz z niecierpliwością czekamy na wyniki.

Izabela Rychlik

Podsumowanie praktyk w Dolnej Saksonii

Przemysław Bogusz, uczeń IV klasy Technikum Mechanizacji Rolnictwa, już po raz drugi odbył zagraniczne praktyki w ramach projektu: „Kształcenie praktyczne w licencjonowanych gospodarstwach rolnych Dolnej Saksonii, którego beneficjentem jest Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu.  Przedsięwzięcie zostało dofinansowane w ramach projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i zrealizowanego na zasadach programu ERASMUS+ przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+ w Warszawie.

Praktyki trwały od lipca do sierpnia minionego roku, a ich podsumowanie odbyło się w Poznaniu pod koniec roku 2017 i miało formę seminarium. Udział w niemieckich praktykach to dla uczniów ogromna szansa, dzięki nim mogą zdobyć doświadczenie, udoskonalić język, a także dają perspektywę zdobycia pracy.

Przemek już zapowiedział, że po zakończeniu szkoły i zdaniu egzaminów po raz trzeci odwiedzi Dolną Saksonię, a za rok już jako pełnoprawny pracownik.

W przyszłym roku szkolnym z naszej szkoły na zagraniczne praktyki wyjadą uczniowie I klasy Technikum Weterynarii.