Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie

Spotkanie z Piotrem Napierałą, Łowczym Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Lesznie.

Na terenie naszej szkoły odbyło się spotkanie z Piotrem Napierałą, Łowczym Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Lesznie. Podczas okazjonalnej wizyty Wicestarosta Jakub Moryson wręczył Łowczemu podziękowanie od Starosty Rawickiego za nieodpłatne przekazanie środków ochrony osobistej dla Domu Pomocy Społecznej w Pakówce i Osieku.

Pobyt Łowczego w szkole był także okazją do rozmowy o możliwości nawiązania współpracy z Polskim Związkiem Łowieckim w Lesznie w zakresie przekazywania uczniom wiedzy z hodowli zwierzyny, ochrony rodzimych gatunków zagrożonych wyginięciem, wiedzy przyrodniczej i kynologicznej, a także właściwej gospodarki rolnej oraz w kontekście dbania o siedliska zwierzyny występującej na terenach pól i łąk.

 

Porozumienie z dnia 1 marca 2021 r.

Zapewnienie lepszego procesu kształcenia
uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo – Technicznych CKU
w Bojanowie to główny cel porozumienia
podpisanego w dniu 1 marca 2021 r. przez dyrektora szkoły
Beatę Nowak i pana Zbigniewa Dworeckiego
prezesa zarządu Hodowli Zarodowej Zwierząt w Żołędnicy.
Dzięki temu porozumieniu uczniowie naszej szkoły,
przyszli rolnicy i weterynarze, będą mogli
zapoznać się z nowoczesnymi i bezpiecznymi
dla środowiska rozwiązaniami w produkcji roślinnej
i zwierzęcej stosowanymi w gospodarstwie.
Poznają też zasady hodowli zarodowej bydła i owiec.
Gospodarstwo będzie wspierać również nauczycieli
przedmiotów zawodowych rolniczych i weterynaryjnych
w zakresie zbierania materiałów dydaktycznych
niezbędnych do praktycznej nauki zawodu.

Ważny dzień dla naszej szkoły

  W ten szary, deszczowy, zimowy dzień mamy dla wszystkich bardzo ważną, radosną wiadomość – dzisiaj podpisaliśmy porozumienie o współpracy z W. Legutko Przedsiębiorstwem Hodowlano-Nasiennym Sp. z o.o. Wydarzenie jest tym bardziej znaczące, że pan dr inż. Wiesław Legutko jest absolwentem naszej szkoły. Duma nas rozpiera, że wychowanek „bojanowskiego rolnika” osiągnął taki sukces na rynku krajowym … Czytaj dalej

KONKURS POLONISTYCZNO – RELIGIJNY – „WIELKI POST – czas refleksji nad światem, w którym żyjemy”

REGULAMIN KONKURSU POLONISTYCZNO – RELIGIJNEGO „WIELKI POST – czas refleksji nad światem, w którym żyjemy” Organizatorem konkursu są nauczyciele: L. Kotlarczyk – Zioło (nauczyciel języka polskiego) i ks. P. Czwojdrak (nauczyciel religii). Celem konkursu jest rozwijanie empatii, zbliżenie do Boga, poszerzanie horyzontów i wiedzy. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów ZSPT CKU w Bojanowie. Prace … Czytaj dalej

Powstanie Wielkopolskie – konkursy

Pod koniec stycznia odbył się w naszej szkole konkurs wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim na  ziemi rawickiej. Uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę na ten temat szczególnie w odniesieniu do miejscowości w których mieszkają, uczą się, mają rodziny. Konkurs odbył się on-line, wszystko zadziałało i możemy ogłosić wyniki: Laureaci: 1. Karolina Walkowiak 2 BB 2. Daria Denes … Czytaj dalej