SZKOLNE ZESTAWY PODRĘCZNIKÓW – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

SZKOLNE ZESTAWY PODRĘCZNIKÓW

 

Podręczniki dla Technikum i Liceum Ogólnokształcącego o Profilu Medycznym, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz podręczniki dla Branżowej Szkoły I Stopnia (przedmioty ogólnokształcące) rok szkolny 2023/2024:

Podręczniki dla Liceum Ogólnokształcącego o Profilu Medycznym

Podręczniki dla Technikum po szkole podstawowej (przedmioty ogólnokształcące)

Podręczniki dla Technikum Rolniczego (przedmioty zawodowe)

Podręczniki dla Technikum Weterynarii (przedmioty zawodowe)

Podręczniki dla Technikum Informatycznego (przedmioty zawodowe)

Podręczniki dla Branżowej  Szkoły I Stopnia (przedmioty ogólnokształcące)

 

Podręczniki dla Technikum i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz podręczniki dla Branżowej Szkoły I Stopnia (przedmioty ogólnokształcące) rok szkolny 2021/2022:

Podręczniki dla Technikum i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Podręczniki dla Branżowej  Szkoły I Stopnia (przedmioty ogólnokształcące) 

 

 

Podręczniki dla Technikum

 

Podręczniki dla Branżowej Szkoły I Stopnia
(przedmioty ogólnokształcące)