18 września 2021 – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Pobieranie prób glebowych do analizy.

Uczniowie podczas zajęć Pracowni Produkcji Roślinnej poznali budowę profilu glebowego. Następnie pobierali próby do badań według sporządzonego szkicu sytuacyjnego pola. Każda grupa wyposażona została w niezbędne przyrządy i wykonała próbę zbiorczą z określonego poletka. Następnie materiał został odpowiednio zapakowany i oznaczony. Rolnik, który chce uzyskiwać zadowalające plony powinien zbadać zasobność i odczyn gleby. Dzięki badaniom … Czytaj dalej

Światowy Dzień Sybiraka

Światowy Dzień Sybiraka obchodzony jest corocznie 17 września w rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę (17 września 1939 roku).Kogo określamy mianem Sybiraka? Są to osoby zesłane na Syberię przez carską Rosję, a w późniejszym okresie historycznym przez komunistyczną Rosję. Zesłanie na Sybir było przymusowym przesiedleniem, karą często połączoną z ciężką pracą ponad ludzkie siły. Po … Czytaj dalej