Światowy Dzień Sybiraka – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Światowy Dzień Sybiraka

Światowy Dzień Sybiraka obchodzony jest corocznie 17 września w rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę (17 września 1939 roku).Kogo określamy mianem Sybiraka? Są to osoby zesłane na Syberię przez carską Rosję, a w późniejszym okresie historycznym przez komunistyczną Rosję.
Zesłanie na Sybir było przymusowym przesiedleniem, karą często połączoną z ciężką pracą ponad ludzkie siły. Po agresji ZSRR na Polskę w 1939 roku rozpoczęły się deportacje. Tysiące polskich obywateli zostało wysiedlonych i przetransportowanych na Syberię. Obszar ten, zwłaszcza jego północna część położona jest w bardzo surowym klimacie. W publikacjach i literaturze nazwana jest ,,nieludzką ziemią”.
Władze Związku Sowieckiego traktowały zsyłki nie tylko jako walkę z przeciwnikami politycznymi, niewolniczą pracę więźniów wykorzystywano do osiągnięcia celów ekonomicznych (np. praca w kopalniach).Dla wrogów systemu komunistycznego tworzono obozy koncentracyjne, obozy niewolniczej pracy, zwane łagrami lub gułagami. NKWD zamordowało dziesiątki tysięcy więźniów politycznych. Część zesłańców zmarło w wyniku głodu , chorób i wycieńczenia
Stalin wyznaczył dwa podstawowe cele polityki na zajętych terenach polskich: zniszczenie polskich elit politycznych, intelektualnych i gospodarczych oraz czystki etniczne.
Więcej informacji znajdziecie na: Classroom ,,Kółko historyczne z elementami wiedzy o społeczeństwie”.
Zapraszamy!
Źródło zdjęcia: Wikipedia/domena publiczna