15 stycznia 2022 – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Porozumienie z firmą Osadkowski

Osadkowski S.A. jest firmą działającą w branży rolniczej. Producenci rolni z powiatu rawickiego mają możliwość zakupu środków do produkcji rolnej i maszyn. W dniu wczorajszym, nasza szkoła podpisała porozumienie o współpracy z Prezesem firmy, Panem Wojciechem Osadkowskim. Połączenie wiedzy z praktyką jest nieodłącznym elementem zdobywania kwalifikacji rolniczych. Nasi uczniowie w ramach zawartej umowy będą mieli … Czytaj dalej

Warto pielęgnować wspomnienia!

Warto pielęgnować wspomnienia! Nasi uczniowie wrócili z zagranicznych praktyk w Hiszpanii już 4 miesiące temu, jednakże chcielibyśmy zaznaczyć, że to podsumowanie dwuetapowego projektu ” o numerze 2019-1-PL01-KA102-062732 ,,Europejskie praktyki szansą na rozwój uczniów szkoły w Bojanowie„ – czyli praktyk zagranicznych w Hiszpanii w 2021 roku oraz praktyk we Włoszech w 2019 roku.  Uczestnicy projektu dzielili … Czytaj dalej