Warto pielęgnować wspomnienia! – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Warto pielęgnować wspomnienia!

Warto pielęgnować wspomnienia! Nasi uczniowie wrócili z zagranicznych praktyk w Hiszpanii już 4 miesiące temu, jednakże chcielibyśmy zaznaczyć, że to podsumowanie dwuetapowego projektu ” o numerze 2019-1-PL01-KA102-062732 ,,Europejskie praktyki szansą na rozwój uczniów szkoły w Bojanowie„ – czyli praktyk zagranicznych w Hiszpanii w 2021 roku oraz praktyk we Włoszech w 2019 roku.  Uczestnicy projektu dzielili się zdobytą wiedzą, doświadczeniami z innymi uczniami szkoły podczas godzin wychowawczych, co wpływa na zainteresowanie tego typu inicjatywami przez młodszym kolegów. Koleżeńskie rozmowy, zajęcia z przedmiotów zawodowych były doskonałą okazją, by podzielić się wrażeniami z wyjazdu i nowymi umiejętnościami. Poniżej załączamy materiały, takie jak: broszury, prezentacje oraz zdjęcia, które oddają przeżycia naszej młodzieży z pobytów w Bolonii i Saragossie, a ponadto pomogą zatrzymać piękne wspomnienia na dłużej.

Zobacz więcej!

Materiały dodatkowe-klinij tutaj

Materiały dodatkowe-klinij tutaj

Materiały dodatkowe-klinij tutaj

Materiały dodatkowe-klinij tutaj

Materiały dodatkowe-klinij tutaj

Materiały dodatkowe-kliknij tutaj