17 stycznia 1920 roku Powiat Rawicki odzyskał niepodległość i wrócił do Polski! – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych