23 marca -Dzień Meteorologii w ZSP-T CKU w Bojanowie – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

23 marca -Dzień Meteorologii w ZSP-T CKU w Bojanowie

Uczniowie pod opieką nauczycieli przedmiotów zawodowych rolniczych dokonywali pomiarów w ogródku meteorologicznym usytuowanym na terenie naszej szkoły. Jakie pomiary wykonaliśmy? Temperaturę minimalną i maksymalną, kierunek i prędkość wiatru, ilość opadów i wilgotność powierza. Sprawdziliśmy też na elektronicznej stacji meteorologicznej jak w ostatnim czasie wyglądały zarejestrowane pomiary warunków atmosferycznych.
Dla rolników precyzyjna informacja o temperaturze, opadach, wietrze może mieć decydujący wpływ na zbiory, a zatem i zyski z gospodarstwa. Precyzyjne informacje o pogodzie mają też ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa w transporcie morskim i lotniczym.
Światowy Dzień Meteorologii obchodzony jest corocznie 23 marca na pamiątkę wejścia w życie konwencji o utworzeniu Światowej Organizacji Meteorologicznej. Celem tej organizacji jest zapewnienie każdemu państwu, niezależnie od jego rozwoju gospodarczo-ekonomicznego, dostępu do prognozy pogody oraz informacji dostosowanych do podstawowych potrzeb kraju.