80 lat temu wybuchło powstanie w getcie warszawskim – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

80 lat temu wybuchło powstanie w getcie warszawskim

19 kwietnia to dzień szczególny, to właśnie tego dnia 80 lat temu wybuchło powstanie w getcie warszawskim. Odizolowana ludność żydowska postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i zawalczyć, nie tyle o życie, ale o godną śmierć.
Nie chcieli umierać z głodu, nie chcieli umierać w komorze gazowej, chcieli umrzeć na własnych zasadach.
Uczniom, na lekcjach historii i języka polskiego, został przedstawiony reportaż Hanny Krall, pt. ,, Zdążyć przed Panem Bogiem”. Młodzież poznała przyczyny, przebieg oraz skutki wybuchu powstania, uczciła pamięć polskich Żydów, uczciła pamięć polskich bohaterów.
Na plastyce uczniowie wykonali żonkile, oficjalny symbol powstania w getcie warszawskim.