81. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

81. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim

Dn. 19 kwietnia br. przypada 81. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Nasza szkoła po raz trzeci brała udział w akcji społeczno-edukacyjnej pn. ,,Żonkile”, którą corocznie organizuje Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Uczniowie ZSPT CKU na lekcjach z historii i teraźniejszości oraz języka polskiego poznali przyczyny wybuchu powstania, jego przebieg i tragiczne w skutkach konsekwencje dla ludności żydowskiej.
,,Szansa śmierci była za każdym razem. Chodziło o stworzenie szansy życia”.
(,,Zdążyć przed Panem Bogiem”, H. Krall)
Żółty żonkil jest symbolem zbiorowej pamięci o bohaterach z warszawskiego getta.