Badanie krwi – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Badanie krwi

W roku szkolnym uczniowie III klasy technikum weterynaryjnego często zajmowali się badaniem krwi. Wykonali między innymi mnóstwo jej rozmazów i preparatów barwionych.
Sporządzili bogatą bazę fotograficzną elementów morfotycznych krwi.
Pracę w tym zakresie bardzo ułatwiał sprzęt zakupiony przez Powiat Rawicki – jeszcze raz dziękujemy.
Wakacje trwają, ale czas najwyższy uporządkować i skatalogować uzyskane rezultaty.
Na pierwszy ogień krew nauczyciela Zbigniewa Zawady.
ZZ