,,Demonstracje z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych” – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

,,Demonstracje z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych”

Demonstracje z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych-etap III.
W dniu 23 kwietnia uczniowie klasy VTW oraz część uczniów klasy IV TW uczestniczyli w ostatnim etapie projektu pn. ,,Demonstracje z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych”.
Operacja realizowana była w ramach konsorcjum, którego Liderem było Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Demonstracje zostały zorganizowane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
W trzecim etapie projektu uczestnicy po raz kolejny brali udział w zajęciach terenowych i szkoleniu w Przedsiębiorstwie Rolnym Długie Stare Sp. z o.o. Tym razem podczas zajęć poruszane były zagadnienia związanych z utrzymaniem bydła mięsnego, w tym żywienie, rozród, postęp genetyczny, omawiano również efektywność zastosowanych w projekcie rozwiązań technologicznych między innymi wykorzystanie wagi elektronicznej zamontowanej w oborze. Okazało się, że wyniki produkcyjne są zaskakujące, nie zawsze urządzenia wskazują właściwe parametry. Zarządzający projektem będą nadal obserwować pracę urządzeń pomiarowych i zachowania zwierząt. Kolejnym etapem szkolenia była wizyta w nowoczesnej oborze z bydłem mlecznym, która jest wyposażona w urządzenia stosowane w najnowszych technologiach produkcji rolniczej tj. roboty udojowe, maty na stanowiskach, regulowane kurtyny i wiele innych innowacyjnych rozwiązań. Obora została zasiedlona i mogliśmy obserwować zachowanie bydła mlecznego w nowych warunkach. Na koniec na wszystkie pytania uczniów dotyczące produkcji w gospodarstwie odpowiadała wykwalifikowana kadra, która na co dzień zajmuje się stadem. Najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne wprowadzone w oborach bydła mięsnego i mlecznego dają szansę na stały monitoring krów i analizę danych oraz znacznie ułatwiają pracę obsługi.
W szkoleniu uczestniczyli także nauczyciele przedmiotów zawodowych rolniczych i weterynaryjnych, pani Beata Klupś, pani Ewa Bergmann oraz pani Ewa Lis. Po zakończonych demonstracjach wszyscy uczestnicy projektu otrzymali stosowne zaświadczenia. Cel wyjazdu został osiągnięty, uczniowie i nauczyciele podnieśli swoje kompetencje zawodowe w zakresie chowu i hodowli bydła.
Bardzo dziękujemy panu Ryszardowi Paprockiemu z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, oddziału rawickiego, za zaproszenie na demonstracje.
E.B B.K E.L.