DRZWI OTWARTE W ZSPT W BOJANOWIE – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

DRZWI OTWARTE W ZSPT W BOJANOWIE

26 kwietnia w ZSPT w Bojanowie odbyły się Drzwi Otwarte, podczas których ósmoklasiści mogli zwiedzić szkołę i poznać ofertą edukacyjną naszej placówki. Przybyli goście uczestniczyli w ciekawych warsztatach rolniczych z produkcji roślinnej i zwierzęcej, informatyki oraz weterynarii. Oprócz zwiedzania egzotarium, ekopracowni i udziału w animacjach językowych, sportowych oraz artystycznych w ramach szkolnego koła plastycznego, uczniowie mogli poznać partnerów naszej szkoły – Wielkopolską Izbę Rolniczą, Państwową Inspekcję Pracy, firmę Osadkowski i AgroTech Junoszyn.
Dziękujemy wszystkim za przybycie i serdecznie zapraszamy do naszej szkoły!
Technik weterynarii, technik rolnik, technik informatyk i wielozawodowa branżowa szkoła I stopnia – to kierunki dla Ciebie!