DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

  W dniu 14 października 2019 roku o godz. 12.00 w Zespole Szkół Przyrodniczo – Technicznych CKU w Bojanowie odbyły się powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości udział wzięli: zaproszeni goście, dyrekcja szkoły, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie. Akademię poprowadził przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego, Jakub Samól, który w imieniu społeczności uczniowskiej podziękował nauczycielom za zaangażowanie w wychowanie i edukację.

Jako pierwsza głos zabrała Pani Wicedyrektor Agata Kubiak, która przywitała przybyłych oraz podziękowała nauczycielom za ich trud i życzyła wielu sukcesów w pracy dydaktyczno – wychowawczej. W dalszej części głos zabrali: pan wicestarosta Jakub Moryson i prezes Towarzystwa Koleżeńskiego Bojanowiaków, pan Czesław Kryszkiewicz.

Nieodzowną częścią uroczystości są nagrody przyznawane przez Zarząd Powiatu Rawickiego wyróżniającym się nauczycielom. Z naszej szkoły nagrodzona została pani Beata Nowak. W dalszej części odbyło się ślubowanie i wręczenie aktu nadania nauczycielom, którzy uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz wręczono listy gratulacyjne nauczycielom, którzy uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Następnie pan wicestarosta Jakub Moryson wręczył uczniom stypendia Starosty za wysokie osiągnięcia sportowe, najwyższe wyniki w nauce oraz nagrodę w kategorii „Być najlepszym”-otrzymali uczniowie, którzy w minionym roku szkolnym zdobyli tytuł laureata lub finalisty konkursów na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym, wyróżniali się szczególnymi osiągnięciami w pracy na rzecz środowiska szkolnego, lokalnego czy w pracy charytatywnej, czy też szczególnym zaangażowaniem w przedsięwzięcia przyczyniające się do popularyzacji, rozwoju i promocji szkoły, powiatu rawickiego. Z naszej szkoły wyróżnione zostały dwie uczennice: Alicja Grębowska za wysokie wyniki w nauce i Zuzanna Dymkiewicz za działalność charytatywną.

Na zakończenie uroczystości pani wicedyrektor Agata Kubiak, opiekun Samorządu Uczniowskiego,  pożegnała odchodzącą Radę Samorządu Uczniowskiego i przywitała nowy zarząd i nowego opiekuna.

Zgodnie z tradycją szkolną uczniowie przygotowali również część artystyczną. Tym razem była to Gala Oskarów, która za dużą dawkę humoru została nagrodzona gromkimi brawami.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w przygotowania!